Co lze získat praxí Iyengar jógy

Co lze získat praxí Iyengar jógy

Praxí Iyengar jógy získáte konkrétní, hmatatelné prospěchy, a to především –
 
1. Krásnější tělo – Silnější, pružnější, vzpřímenější a celkově zdravější tělo je u pravidelné praxe Iyengar jógy nevyhnutelným důsledkem.
 
2. Schopnost pěkného provedení jednotlivých pozic – Aby bylo možné přibližovat se esteticky působivým nastavením těla, je třeba kromě pravidelného cvičení také používat správnou techniku, t. j. aplikovat znalosti o svalových akcích – kde se prodlužovat, jak rozkládat těžiště, kterou kost rotovat kterým směrem apod. V rozsahu tohoto know-how je Iyengarský systém nedostižný.
 
3. Úlevu od bolestí zad zapříčiněných sedavým zaměstnáním či přetěžováním páteře – Pravidelné a správné provádění i jen dvou základních jógových pozic (Adho mukha svanasana, Uttanasana) tyto bolesti spolehlivě odstraňuje.
 
4. Schopnost změnit stravovací návyky – Tělo, které je vystaveno pravidelné a důsledné ásanové praxi, se samo od sebe snaží stát lehčím, což obratem vede ke změně chutí a k přirozeně snížené potřebě konzumovat tučné pokrmy.
 
5. Vyšší odolnost vůči sezónním chorobám – Pevnější imunita je šikovným vedlejším účinkem posílení těla ve fyzické rovině.
 
6. Vyšší psychickou odolnost – S pravidelným a důsledným cvičením roste také schopnost zvládat s klidem každodenní stresové situace i mimořádné konflikty.
 
7. Větší sebevědomí, lepší sebedisciplínu – Introspekce, která je od navykání na pravidelnou praxi neoddělitelná, se často odráží v posílení vůle, v nárůstu sebevědomí a v celkovém zlepšení schopnosti zvládat sebe sama.
 
8. Rozptýlení představ o tom, že jóga je jen pro od přírody ohebné – Kombinací pravidelného cvičení a správné techniky může získat ohromnou flexibilitu naprosto každý. Laická veřejnost často mylně předpokládá, že člověk, který demonstruje pokročilé jógové pozice, se ohebný již nutně narodil.
 
9. Povědomí o fyziologicky správném a bezpečném způsobu cvičení – Jako všechno ostatní i jógové pozice se dají provádět špatně a nebezpečně. Abychom předcházeli zraněním a nežádoucím změnám v těle, je třeba dbát na korektní techniku od úplného začátku.
 
10. Základy nezbytné pro přiblížení pokročilejším pozicím a pro hlubší studium jógy jako takové – Výuka Iyengar jógy je vystavěna na propracovaném sylabu. Zahrnuje v každém kroku pouze omezené množství pečlivě zvolených průprav, studií a pozic, jejichž opakovaná praxe vede k nárůstu porozumění, sensitivity, síly a pružnosti, které jsou potřebné k postupu na další úroveň.
 
11. Vřelý vztah k pravidelnému cvičení – Existuje pouze jeden spolehlivý způsob, jak tělesně náročnou aktivitu dlouhodobě a bez výpadků udržovat – mít ji rád a těšit se na ni.
 
12. Schopnost cvičit samostatně, schopnost nastartovat svou vlastní, osobní jógovou praxi – Každý náš student zvládá po šestiměsíční účasti v mysore programu samostatně a sebevědomě cvičit podle osnovy výchozí úrovně (link).


Vasisthasana na židli


Urdhva prasarita ekapadasana – studie


Marichyasana VI – adjustment


Salamba sirsasana I


Parvatasana v supta virasaně


Urdhva dandasana se zapřením o stěnu a s dopomocí


Utthita trikonasana – studie


Utthita hasta padangusthasana – krama zavřené rotace


Setu bandha sarvangasana na cihlách