Otevřený dopis Davida Williamse

Otevřený dopis Davida Williamse

Zdroj –
David Williams – An open letter to the students
 
Český překlad –
Tomáš Szépe
 
(David píše z pozice učitele Ashtanga vinyasa jógy, nicméně všechny principy, které zmiňuje, platí bez výjimky i pro praxi Iyengar jógy. Tyto dvě školy mají společný původ a jsou založeny na stejné filosofii. —pozn. Tomáš Szépe)

Zdravím Vás z Maui!
 
Kdykoliv učím jógu, pokaždé si znovu uvědomuji, že v praxi a výuce Ashtangy existují některé zásadní principy, které ze svého osobního studia, pozorování a nepřetržité praxe považuji za důležité sdílet se studenty.
 
Za prvé a předně doufám, že se ode mě naučíte, že co se vaší vlastní praxe týče, "pokud to bolí, děláte to špatně." V průběhu let si opakovaně všímám, že příliš mnoho lidí ubližuje sobě sama i ostatním. Praxe jógy může být (a měla by být) příjemná od začátku do konce. Důležitá je mula bandha a hluboké dýchání. Větší flexibilita při každodenní praxi přichází nevyhnutelně.
 
Skrz svou praxi a pozorování jsem zjistil, že překračování momentálních tělesných hranic kvůli zaujetí pozice může mít za následek zranění, které si vyžádá přerušení praxe a odpočinek pro hojení. Takový sled událostí není pouze nepříjemný, ale je také v rozporu s mým přesvědčením, že při pomalé, neustálé, každodenní praxi lze dosáhnout větší flexibility prostřednictvím tvorby tělesného tepla, které umožňuje do pozic se uvolnit spíše než "nasílit." Všímám si, že tento pomalejší a pravidelnější způsob praxe je nejen zdravější, nýbrž také že vede k budování flexibility většího a trvalejšího rázu než způsob násilný. Bohužel, jak mnozí sami poznali, překračování aktuálních schopností může vyústit v úraz a následně nutnost během rekonvalescence silně upravit nebo omezit pohybovou aktivitu. Tento cyklus může vést k asociaci jógové praxe s nepříjemnými emocemi spíše než k asociaci s radostnými zážitky, kterou se studentům snažím vštípit a která je dle mého přesvědčení nutná pro celoživotní praxi.
 
Ve svých kurzech bych každému z Vás rád ukázal, jak lze provozovat série Ashtanga jógy v celoživotní praxi, která je dokonale příjemná.
 
Tuším, že když jste prve Ashtangovou praxi viděli, řekli jste si: "Kdybych tohle dělal, bylo by to pro mě skvělé!" Teď jste tu, rozhlídli jste se a chcete pokračovat. Klíčem je být schopný pokračovat s jógou po zbytek života. Ze ctyřicetileté zkušenosti pozorování jógové praxe tisíců lidí jsem pochopil, že ti, kteří v ní pokračují, jsou zároveň těmi, kteří dokážou najít způsob, jak ji učinit radostnou. Na svou každodenní praxi se těší a nic jim nedokáže zabránit v nalezení dostatku času. Je pro ně jednou z nejpříjemnějších částí dne. Ti ostatní – vědomě, podvědomě nebo nevědomě – praktikovat přestanou. Je mým cílem udělat vše pro to, abych Vás přiměl založit Vaši jógovou praxi nejen pro těch pár dní, které společně strávíme, ale pro zbytek Vašeho života.
 
Za druhé doufám, že s Vámi dokážu sdílet své přesvědčení, že konečným cílem jógy není zvýšená tělesná flexibilita nebo síla. Nárůst flexibility a síly je jednoduše přirozeným důsledkem a užitkem každodenní praxe. Ačkoli jsou dodatečná flexibilita i síla důležitými a zřejmými přínosy jógy, věřím, že vlastním úkolem jógové praxe je sebeuvědomění, údržba každodenní psychické rovnováhy a údržba zdraví. Zdraví je Vaším největším bohatstvím. DNA Vašeho těla jej umí samo léčit; Vše, co k tomu potřebuje, je energie. Jógové cviky mohou sloužit jako zdroj takové energie.
 
Konečně doufám, že uvidíte, že mé kurzy jsou míněny pro všechny studenty na všech úrovních pokročilosti. Z času na čas je mi položena otázka, zda je někdo "dobrý v józe." Rychle odpovídám, že nejlepším jóginem není ten, kdo je nejvíce flexibilní, nýbrž ten, kdo je nejvíce soustředěný na to, co dělá, kdo nejintenzivněji udržuje mula bandhu a hluboký dech. S jistým zármutkem jsem občas pozoroval lidi "soutěžit" v jógové praxi. Také jsem viděl takové, kteří se od své praxe odvraceli, protože toto soutěžení pociťovali a trápili se obavou, že ji nikdy nebudou schopni provozovat s flexibilitou a dovedností jiných, více pokročilých studentů. Mým cílem je šířit myšlenku, že největším jóginem je ten, který si svou jógovou praxi nejvíce užívá, a nikoliv ten, který se dokáže zamotat do nejdefinitivnějšího preclíku. Jsem přesvědčen – a rád bych Vám toto přesvědčení předal – že to, co je ve Vaší praxi této meditace v pohybu důležité, je pro oko pozorovatele neviditelné a že je to uvnitř každého z Vás.
 
Věřím v jógu. Věřím, že každý, kdo po tom touží, může provozovat Ashtangovou praxi, třebaže s individuálními modifikacemi, a to způsobem, který je příjemný. Mnoho let říkám: "Kdyby mi někdo pověděl, 'Máš 15 minut, hodinu – prostě nějaký omezený čas – udělej pro sebe něco dobrého. Můžeš použít činky, vytáhnout kolo, cokoliv,' začal bych dělat Ashtangové pozdravy slunci a první sérii." Pokud mi někdo dokáže předvést něco lepšího, jsem připravený se to naučit. Ve svých více než 40 letech hledání jsem poznal pět nebo šest systémů jógové praxe. Co se týče údržby fyzické, mentální a emocionální rovnováhy, neobjevil jsem pro sebe systém lepší, než je ten, který skýtá Ashtanga jóga. Doufám, že po dnech, které strávíme společně, to budete cítit stejně.
 
Těším se, že se s Vámi podělím o svou praxi a svou zkušenost.
 
Váš v józe,
–David WilliamsDavid Williams