IYSP – škola a studijní programy

Iyengar Yoga Shala Prague

Jógových studií je v Praze víc než sto, škola jenom jedna.
 
V IYSP se zaměřujeme na skutečnou výuku jógy v tom smyslu, že své studenty vedeme ke schopnosti samostatné, pravidelné praxe.
 
Vycházíme z metody B. K. S. Iyengara. Budeme Vás učit, jak se fyziologicky korektně hýbat, jak se bezpečným způsobem zdokonalovat od základních pozic k pokročilejším, jak rychle nabírat sílu a přirozeně zvyšovat flexibilitu, jak rozlišovat svalové akce fundamentální od kosmetických, jak šetrně praktikovat při menstruaci, jak nebýt líní a na druhou stranu jak se nepřepínat. Především Vám ale pomůžeme s kultivací sebedisciplíny a s poznáváním sebe sama.
 
Během prvních čtyř let provozu jsme si ujasnili, co Vás chceme učit a jak, ale také i to, co Vás učit nechceme.
 
Na základě zkušeností získaných výcvikem 1500 studentů ve více než 60 kurzech jsme osnovy a didaktickou formu lekcí postupně rozvinuli tak, abychom si mohli být jistí, že výsledky se blíží tomu, co je v daných režimech výuky možné reálně dosáhnout.
 
Velký vliv na ladění našeho přístupu mělo rozpoznání faktu, že prakticky dosažitelná míra pokročilosti v daném čase je u studentů úměrná frekvenci pravidelné docházky nejen teoreticky, nýbrž se spolehlivě pozorovatelným odstupňováním.
 
Své učitele rekrutujeme pouze z řad svých vlastních, dlouhodobých studentů – těch nejzapálenějších a nejschopnějších. Do reality učitelování je nezasvěcujeme skrze zvláštní výcvikové programy v umělém prostředí, ale prostě tak, že je požádáme, aby nám každodenně asistovali při běžné výuce. Nezajímají nás certifikáty, diplomy nebo kdo s kým slavným jak dlouho studoval; Zajímá nás vášeň, charakter, síla vůle a mimořádná dovednost.
 
Protože hlavní důraz v praxi jógy klademe na pravidelnost, dlouhodobost a systematičnost, nenajdete u nás otevřené lekce, jógové zájezdy, izolované semináře ani žádné jiné druhy jednorázových akcí. Výuku realizujeme výhradně prostřednictvím následujících dvou studijních programů –

Studijní programy

1. Mysore program
 
Pro ty z Vás, kteří chtějí cvičit s velkou pravidelností, rozvíjet reálnou osobní praxi a zdokonalovat se co možná nejrychlejším způsobem, provozujeme tzv. mysore program. Každé úterý, středu a čtvrtek ráno se setkáváme v tělocvičně na Masarykově nádraží a společně cvičíme. Přestože tvoříme skupinu, každého jednotlivce vedeme individuálně, v souladu s jeho identitou, motivací a pokročilostí.

2. Kurzy pro začátečníky
 
Pro ty z Vás, kteří chtějí začít pomaleji a s menší intenzitou, pořádáme začátečnické kurzy. Jedná se o ucelené série pěti nebo deseti skupinově vedených lekcí vypisované několikrát do roka. Výuka probíhá jednak v termínech všedních (pravidelně vždy ve stejný den v týdnu ve fixní čas, např. středy 20:00), jednak v termínech víkendových (formou intenzivních soustředění rozvržených do dvou víkendů).

Historie

Iyengar Yoga Shala Prague (původně Patanjali Yoga Praha) byla založena na podzim roku 2015. Za jejím vznikem a rozvojem stojí Tomáš Szépe.Výuka v lekci kurzu


Marichyasana III – studie


Baddha konasana v salamba sirsasaně II


Urdhva prasarita ekapadasana – studie


Virabhadrasana III – studie


Utthita trikonasana – studie


Dvi pada viparita dandasana na židli


Anantasana – studie


Eka pada sirsasana s dopomocí