Mysore program

Mysore program                → English

Iyengar jóga
Lekce pro rozvoj osobní praxe
Výuka v češtině a v angličtině
Úterky a čtvrtky 06.30–08.30
Po celý rok bez přerušení
Masarykovo nádraží, Praha 1
 
Vyučuje Tomáš Szépe
Dominika Charvátová
 
Školné 1590 Kč/30 dnů
 
→ Přihlásit se
 

Úvod

Mysore program je hlavní platformou naší školy. Představuje nejlepší způsob, jak studovat Iyengar jógu.
 
Je určen studentům, kteří chtějí docházet na dvě lekce v týdnu, chtějí rozvíjet reálnou osobní praxi a chtějí se zdokonalovat co možná nejrychlejším způsobem.
 
Jeho lekce využívají intenzivní formu výuky, ve které se znalosti předávají z učitele na studenta v přímém, dlouhodobém kontaktu.
 
Vyznačují se použitím individuálního vedení. Studenti na nich praktikují každý sám za sebe – na základě znalostí postupně získaných pravidelnou docházkou – a učitel se věnuje každému zvlášť, tedy opakovaně přechází od jednoho k druhému.
 
Začít na ně docházet může kdokoliv. Nevyžadují žádné předchozí zkušenosti, znalosti ani zvláštní schopnosti.
 
Vítáni jsou jak nadšení začátečníci, tak dlouhodobí studenti Iyengar jógy (pro které může být střet s lekcemi mysore programu zlomovým bodem v úsilí o založení reálné osobní praxe), tak i studenti jiných škol, kteří by rádi získali Iyengarské znalosti v oblastech techniky a alignmentu.

Zdravotní předpoklady

Mysore program je vhodný pro zcela zdravé jedince stejně jako pro jedince s nepříliš vážnými zdravotními problémy. Veškeré zdravotní problémy je ovšem třeba před zahájením studia konzultovat.

Formát lekcí

Lekce mysore programu nevyžadují dělení na úrovně pokročilosti. Je zcela běžné, že v sále společně cvičí úplní začátečníci, mírně pokročilí i velmi pokročilí, protože učitel pracuje s každým individuálně. To do prostoru kromě zjevné praktičnosti vnáší i fantastickou skupinovou dynamiku. Zatímco studenti samostatně praktikují, učitel mezi nimi proplouvá a podle potřeby vysvětluje, opravuje, poskytuje dopomoc, konzultuje problémy a zodpovídá případné dotazy.
 
Princip výuky je v mysore programu realizován prostřednictvím následujících zvyklostí –

1. Pozice se přidávají postupně
 
Aby se vytvořil stabilní základ praxe, k navyšování počtu ásan i k jejich hlubšímu výkladu dochází pomalu a v závislosti na individuální potřebě studenta. Typický začátečník se nejprve učí dýchat synchronně s pohybem. Přes několik lekcí si osvojuje pozdravy slunci, kterými každá praxe začíná, a tzv. závěrečné pozice, kterými každá praxe končí. Teprve po hrubém zvládnutí těchto fundamentálií zahajuje studium hlavních pozic. Pozvolným prodlužováním cvičební sekvence získává vytrvalost, sílu, flexibilitu i vhled do ásanového systému.

2. Učitel průběžně pomáhá všem
 
Chce-li student dopomoci v náročné pozici, neví, která pozice následuje či si jejím provedením není dostatečně jistý, vyčká na příchod učitele. Tradičně se posadí či se do pozice "nastaví napůl." Učitel to zaznamená a hned, jakmile je to možné, přijde. Mnoho pozic je náročných i pro velmi pokročilé studenty, protože každý se vždy učí něco nového, dalšího. Někdy studenti některou pozici ještě sami nezvládají, ale s dopomocí už ano.

3. Každý den je jiný
 
Každý student, který už nasbíral nějaké zkušenosti, si sám určuje, jak náročnou praxi si v daný den udělá. Možná vynechá inverze, možná ubere na výdrži v pozici, kterou vnímá jako obzvlášť vyčerpávající, nebo naopak ji zopakuje několikrát navíc, protože se zrovna cítí skvěle. Někdy zcela vypustí běžnou praxi a raději se uchýlí k použití některé z restorativních sekvencí. Nakolik vycházejí ze skutečné sebereflexe, všechny takové úpravy jsou žádoucí a prospěšné.

4. Lekce probíhá ve svěžím rytmu
 
Každý student vnímá a respektuje, že na lekci není sám, že i jiní studenti potřebují vedení a dopomoc. Učitel s kýmkoliv rád zůstane a pomůže či poradí, avšak v určitý moment musí odejít a věnovat se zase někomu jinému, kdo už případně čeká. Pokud student potřebuje zodpovědět více dotazů najednou nebo pokud chce učiteli položit komplexnější otázku, měl by s tím vyčkat až po lekci, aby nenarušoval její tempo a rytmus praxe ostatních.

5. Udržuje se plné soustředění
 
Praxe ásany je z velké části o koncentraci. Student se na lekci snaží vyhnout jakýmkoliv rušivým vlivům. Nechce si neustále upravovat vlasy, rovnat podložku, konzultovat literaturu, sáhodlouze přenastavovat pomůcky, konverzovat se sousedem či těkat zrakem po sálu, jak cvičí ostatní, a to hlavně z toho důvodu, že toto všechno představuje vnější svět, a předmětem praxe je soustředění na svět vnitřní.

6. Udržuje se čistota
 
Učitel se pro lekce snaží vytvářet příjemné prostředí, ve kterém se studentům dobře praktikuje. Kvalitně vyvětraná místnost a čistý vzduch jsou nutnými předpoklady. Student má zase povinnost přicházet s čistým tělem, ideálně se před lekcí osprchovat. Neměl by používat agresivní parfémy, aby nerušil ostatní. Oblečení volí nejlépe z přírodních materiálů a po lekci pere. Pouhé vyvětrání před dalším použitím nestačí. Na sál nenosí žádné věci – kabelky, batohy, knihy, láhve, extra oblečení a už vůbec ne mobilní telefony.

Školné

Školné ve výši 1590 Kč se hradí za každých započatých 30 dnů docházky, přičemž studium je kontinuální v tom smyslu, že každá dvě třicetidenní období na sebe bez přerušení navazují.

Záruka spokojenosti

Pokud se přihlásíte a na první lekci zjistíte, že Vám náš přístup nebo cokoliv jiného nevyhovuje, a to z libovolného důvodu, vrátíme Vám peníze v plné výši, okamžitě a bez diskuze – stačí, když si je vyžádáte během následujících tří dnů.
 
S poskytováním takto silné záruky nemáme problém, protože výuku jógy provozujeme již čtvrtým rokem, jsme si jisti její kvalitou, ale hlavně chápeme, že ne každý učitel sedne každému studentovi, a chceme, aby pro Vás v přihlášení neexistovalo žádné riziko.

Odpovědi na časté dotazy

1. Mohu začít ihned?
 
Ano. Kdykoliv se ve skupině uvolní místo – modrý odkaz "→ Přihlásit se" v záhlaví této stránky se stane aktivním –, můžete se zapsat a s docházkou začít okamžitě. Není třeba čekat na začátek nového měsíce ani na nic jiného. Lekce mysore programu probíhají po celý rok a nepodléhají žádným cyklům.

2. Musím se někde zapsat?
 
Ano. Před příchodem na svou první lekci mysore programu se musíte přihlásit a zaplatit třicetidenní školné ve výši 1590 Kč. Následujte modrý odkaz "→ Přihlásit se" v záhlaví této stránky.

3. Mohu se na lekci mysore programu nejprve přijít podívat?
 
Ano. Pokud máte nějaké obavy i přes naší záruku spokojenosti s možností vyžádat si po první lekci vrácení peněz (viz výše), můžete přijít a lekci tiše pozorovat, jen je to třeba předem domluvit (praxe@iysp.cz).

4. Neznám žádnou sekvenci pozic. Je to problém?
 
Není. Od vašich prvních návštěv se neočekává nic jiného, než že projevíte ochotu postupně se učit, a to i v případě, že jste u nás absolvovali některý kurz nebo kurzy. (Náplní našich kurzů není výuka sekvencí, tudíž nelze čekat, že je studenti budou ovládat.)

5. Chci chodit jenom na jednu lekci týdně. Stačí to?
 
Nestačí. Mysore program je určen studentům, kteří chtějí praktikovat dvakrát týdně. Máte-li zájem docházet v týdnu jenom na jednu lekci, je to zcela v pořádku a rádi Vás přivítáme v některém z našich kurzů (link), ale mysore program není pro Vás.

6. Mohu chodit až na 07.00? Nebo až na 07.30? Nebo už na 06.15?
 
Tělocvična otvírá v 06.00, přicházet můžete kdykoliv mezi 06.00 a 06.30 a se samotným cvičením začínat, jak je to pro Vás praktické. Skupina se nijak nesynchronizuje, pouze v 06.30 lekci společně zahajujeme krátkým formálním rituálem. Studenti, kteří již začali cvičit, se v ten moment na chvilku zastaví.

7. Mohu odcházet už v 08.00? Nebo v 08.15? Nebo v 07.45?
 
Můžete odcházet, jak potřebujete. Pokud spěcháte, přicházejte už na 06.00, abyste dobře stíhali – viz také odpověď na předchozí otázku.

8. Jsem pokročilým studentem Iyengar jógy na návštěvě v Praze. Mám vybudovanou osobní praxi a rád bych si s Vámi přišel na lekci mysore programu (nebo i na několik lekcí) nárazově zacvičit. Je to možné?
 
Ano, samozřejmě, jen nám prosím předem napište (praxe@iysp.cz). Rádi Vás poznáme. Lekci budete mít za 400 Kč.

9. Nemohu pravidelně cvičit, protože musím chodit do práce/vypravovat děti/venčit psa/zalívat rajčata/jezdit ze Zličína/krmit želvy/vyndávat zandavák. Co mám dělat?
 
Můžete mít výmluvy nebo výsledky. Nikoliv obojí.
 
Vyberte si.
 
(Stará hláška Arnolda Schwarzeneggera.)Dominika Charvátová & Tomáš Szépe


Lekce mysore programu, 2018


Lekce mysore programu, 2018


Lekce mysore programu, 2017


Lekce mysore programu, 2018


Lekce mysore programu, 2018


Lekce mysore programu, 2017


Lekce mysore programu, 2018


Lekce mysore programu, 2019