Yoga chikitsa

Yoga chikitsa

V tomto článku předkládáme pro veřejné použití osnovu série Yoga chikitsa tak, jak se reálně praktikuje, t. j. včetně pozdravů slunci, stojných pozic a závěrečných pozic.
 
Jedná se o doplněk "živé" výuky. Osnovu v žádném případě nelze použít ke studiu bez učitele.

Pozdravy slunci

1. Surya namaskara A
2. Surya namaskara B

Stojné pozice

3. Padangusthasana
4. Padahastasana
5. Utthita trikonasana A, B
6. Utthita parsvakonasana A, B
7. Prasarita padottanasana A, B, C, D
8. Parsvottanasana
9. Utthita hasta padangusthasana A, B, C
10. Ardha baddha padmottanasana
11. Utkatasana
12. Virabhadrasana A, B

Tělo série

13. Dandasana,
Paschimottanasana A, B, C, D, E
14. Purvottanasana
15. Ardha baddha padma paschimottanasana
16. Tiryan mukhaikapada paschimottanasana
17. Janu sirsasana A, B, C
18. Marichyasana A, B, C, D
19. Navasana
20. Bhujapidasana A, B
21. Kurmasana, Supta kurmasana
22. Garbha pindasana
23. Kukkutasana
24. Baddha konasana
25. Upavistha konasana A, B
26. Supta konasana
27. Supta padangusthasana A, B
28. Ubhaya padangusthasana
29. Urdhva mukha paschimottanasana
30. Setu bandhasana

Závěrečné pozice

31. Urdhva dhanurasana, Paschimottanasana
32. Salamba sarvangasana, Halasana, Karnapidasana, Urdhva padmasana, Pindasana, Matsyasana, Uttana padasana
33. Sirsasana, Urdhva dandasana, Adho mukha virasana
34. Baddha padmasana
35. Yoga mudrasana
36. Padmasana
37. Utpluthi
38. Savasana1. Surya namaskara A (Adho mukha svanasana)


2. Surya namaskara B (Virabhadrasana A)


3. Padangusthasana


4. Padahastasana


5a. Utthita trikonasana A


5b. Utthita trikonasana B


6a. Utthita parsvakonasana A


6b. Utthita parsvakonasana B


7a. Prasarita padottanasana A


7b. Prasarita padottanasana B


7c. Prasarita padottanasana C


7d. Prasarita padottanasana D


8. Parsvottanasana


9a. Utthita hasta padangusthasana A


9b. Utthita hasta padangusthasana B


9c. Utthita hasta padangusthasana C


10. Ardha baddha padmottanasana


11. Utkatasana


12a. Virabhadrasana A


12b. Virabhadrasana B


13a. Dandasana


13b. Paschimottanasana A


13c. Paschimottanasana B


13d. Paschimottanasana C


13e. Paschimottanasana D


13f. Paschimottanasana E


14. Purvottanasana


15. Ardha baddha padma paschimottanasana


16. Tiryan mukhaikapada paschimottanasana


17a. Janu sirsasana A


17b. Janu sirsasana B


17c. Janu sirsasana C


18a. Marichyasana A


18b. Marichyasana B


18c. Marichyasana C


18d. Marichyasana D


19. Navasana


20a. Bhujapidasana A


20b. Bhujapidasana B


21a. Kurmasana


21b. Supta kurmasana


22. Garbha pindasana


23. Kukkutasana


24. Baddha konasana


25a. Upavistha konasana A


25b. Upavistha konasana B


26. Supta konasana


27a. Supta padangusthasana A


27b. Supta padangusthasana B


28. Ubhaya padangusthasana


29. Urdhva mukha paschimottanasana


30. Setu bandhasana


31a. Urdhva dhanurasana


31b. Paschimottanasana


32a. Salamba sarvangasana


32b. Halasana


32c. Karnapidasana


32d. Urdhva padmasana


32e. Pindasana


32f. Matsyasana


32g. Uttana padasana


33a. Sirsasana


33b. Urdhva dandasana


33c. Adho mukha virasana


34. Baddha padmasana


35. Yoga mudrasana


36. Padmasana


37. Utpluthi


38. Savasana