Základní praxe L5a

Základní praxe L5a

V tomto článku předkládáme osnovu bazální praxe lichých dnů pro frekventanty našeho mysore programu a pro všechny ostatní studenty jógy, kteří někam dochází na Iyengarské lekce pokročilé úrovně a kteří by rádi založili nebo prohloubili svou osobní ásanovou praxi.
 
Jedná se o doplněk "živé" výuky. Osnovu v žádném případě nelze použít ke studiu bez učitele.
 
Časová náročnost popsané sekvence činí 90 – 120 minut. Praktikovat by se měla ideálně 3 dny v týdnu (doplněná o další 3 dny základní praxe L5b), ale jakákoliv četnost je dobrá. Hlavně bez násilí a s radostí.
 
Pokud to vyloženě necítíte jinak, na menses použijte příslušné restorativní sekvence, případně vůbec necvičte.

Pozdravy slunci

1. Surya namaskara A
2. Surya namaskara B

Stojné pozice

3. Padangusthasana
4. Padahastasana
5. Utthita trikonasana
6. Parivrtta trikonasana
7. Prasarita padottanasana I, Salamba sirsasana II, Bakasana, Prasarita padottanasana III
8. Utthita hasta padangusthasana I, II, III
9. Ardha baddha padmottanasana
10. Ardha chandrasana
11. Malasana I

Pozice v sedě

12. Dandasana, Utpluthi dandasana, Paschimottanasana
13. Purvottanasana
14. Ardha padma paschimottanasana
15. Janu sirsasana I
16. Parivrtta janu sirsasana I
17. Hanumanasana
18. Marichyasana I, III, VI
19. Bharadvajasana II
20. Paripurna navasana
21. Bhujapidasana I, II, Tittibhasana I
22. Urdhva kukkutasana
23. Baddha konasana
24. Upavistha konasana, Upavistha konasana balanční, Utpluthi upavistha konasana
25. Supta konasana
26. Kurmasana, Supta kurmasana
27. Eka pada sirsasana, Skandasana
28. Supta padangusthasana I, II, III

Záklony

29. Supta virasana
30. Paryankasana
31. Urdhva dhanurasana I, II
32. Laghuvajrasana
33. Kapotasana
34. Paschimottanasana

Inverze

35. Sarvangasana sekvence – Salamba sarvangasana I, Halasana, Karnapidasana, Urdhva padmasana, Pindasana, Matsyasana, Uttana padasana
36. Salamba sirsasana III
37. Baddha hasta sirsasana I, II, III
38. Sirsasana sekvence – Salamba sirsasana I, Urdhva dandasana, Adho mukha virasana, Uttanasana
39. Pincha mayurasana, Vrschikasana I
40. Adho mukha vrksasana

Závěrečné pozice

41. Yoga mudrasana
42. Parvatasana I, II
43. Tolasana
44. Savasana1. Surya namaskara A (Adho mukha svanasana)


2. Surya namaskara B (Virabhadrasana I)


3. Padangusthasana


4. Padahastasana


5. Utthita trikonasana


6. Parivrtta trikonasana


7a. Prasarita padottanasana I


7b. Salamba sirsasana II


7c. Bakasana


7d. Prasarita padottanasana III


8a. Utthita hasta padangusthasana I


8b. Utthita hasta padangusthasana II


8c. Utthita hasta padangusthasana III


9. Ardha baddha padmottanasana


10. Ardha chandrasana


11. Malasana I


12a. Dandasana


12b. Utpluthi dandasana


12c. Paschimottanasana


13. Purvottanasana


14. Ardha padma paschimottanasana


15. Janu sirsasana I


16. Parivrtta janu sirsasana I


17. Hanumanasana


18a. Marichyasana I


18b. Marichyasana III


18c. Marichyasana VI


19. Bharadvajasana II


20. Paripurna navasana


21a. Bhujapidasana I


21b. Bhujapidasana II


21c. Tittibhasana I


22. Urdhva kukkutasana


23. Baddha konasana


24a. Upavistha konasana


24b. Upavistha konasana balanční


24c. Utpluthi upavistha konasana


25. Supta konasana


26a. Kurmasana


26b. Supta kurmasana


27a. Eka pada sirsasana


27b. Skandasana


28a. Supta padangusthasana I


28b. Supta padangusthasana II


28c. Supta padangusthasana III


29. Supta virasana


30. Paryankasana


31a. Urdhva dhanurasana I


31b. Urdhva dhanurasana II


32. Laghuvajrasana


33. Kapotasana


34. Paschimottanasana


35a. Salamba sarvangasana I (Sarvangasana sekvence)


35b. Halasana (Sarvangasana sekvence)


35c. Karnapidasana (Sarvangasana sekvence)


35d. Urdhva padmasana (Sarvangasana sekvence)


35e. Pindasana (Sarvangasana sekvence)


35f. Matsyasana (Sarvangasana sekvence)


35g. Uttana padasana (Sarvangasana sekvence)


36. Salamba sirsasana III


37a. Baddha hasta sirsasana I


37b. Baddha hasta sirsasana II


37c. Baddha hasta sirsasana III


38a. Salamba sirsasana I (Sirsasana sekvence)


38b. Urdhva dandasana (Sirsasana sekvence)


38c. Adho mukha virasana (Sirsasana sekvence)


38d. Uttanasana (Sirsasana sekvence)


39a. Pincha mayurasana


39b. Vrschikasana I


40. Adho mukha vrksasana


41. Yoga mudrasana


42a. Parvatasana I


42b. Parvatasana II


43. Tolasana


44. Savasana